นายสนอง สารรัมย์ กำหนดเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

Posted by

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสนอง สารรัมย์ กำหนดเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม