รองปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ มอบเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

Posted by

นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ นายประหยัด วรงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พ.จ.อ.โกเมนทร์ ซารัมย์ รองปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ มอบเงินจำนวน 10,000 บาท ให้กับ นายบุญโฮม แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปลายมาศ ในนามมูลนิธิอาณัตพล ซารัมย์ (ลูกเติ้ง) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม