นายวิโรจน์ มาศวิริยะกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมนายประเสริฐ อินทร์นอก กำนันตำบลลำปลายมาศ และ เจ้าหน้าที่ ได้ไปรับข้าวพระราชทาน จากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

Posted by

นายวิโรจน์ มาศวิริยะกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมนายประเสริฐ อินทร์นอก กำนันตำบลลำปลายมาศ และ เจ้าหน้าที่ ได้ไปรับข้าวพระราชทาน จากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ซึ่งจัดโดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์กักตัว ณ โรงเรียนลำปลายมาศ และมอบให้ผู้ปฏิบัติงานด่านชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง