นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทำความสะอาดถังขยะ เพื่อจะนำไปให้กับชุมชนในเขตเทศบาล

Posted by

นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทำความสะอาดถังขยะ เพื่อจะนำไปให้กับชุมชนในเขตเทศบาล (14 พ.ค.2564)

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง