ประธานสภาเทศบาลฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล เดินรณรงค์ให้ประชาขนสวมหน้ากากอนามัย และแจกหน้ากากอนามัยกับพ่อค้า

Posted by

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น. นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ มอบหมายให้ นายวิโรจน์ มาศวิริยะกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ นำโดย นายสนอง สารรัมย์ ประธานสภาเทศบาลฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล เดินรณรงค์ให้ประชาขนสวมหน้ากากอนามัย และแจกหน้ากากอนามัยกับพ่อค้า แม่ค้า ตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ และตลาดโต้รุ่ง หน้าสถานีรถไฟลำปลายมาศ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และถนน
อาจเป็นรูปภาพของ รถจักรยานยนต์ และถนน