กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำปลายมาศ เริ่มปฏิบัติการล้างถังขยะที่มีอยู่เดิม

Posted by

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำปลายมาศ เริ่มปฏิบัติการล้างถังขยะที่มีอยู่เดิม (ซึ่งยังใช้งานได้) ทำความสะอาด พ่นสี ให้สวยงาม เพื่อที่จะนำไปมอบให้กับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เพื่อขับเคลื่อนตามนโนบายของท่านนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ 🌳 “ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่” 🇹🇭 เรามาร่วมกันสร้างบ้านเมืองของเราให้สะอาด สวยงามกันนะคะ 🛤🪴

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง