กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย

Posted by

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและหยอดทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อ และโรคที่มียุงหรือแมลงเป็นพาหะ (วันที่ 17 พฤษภาคม 2564)

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง