นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ พร้อมคณะร่วมประชุมปรึกษา หารือเกี่ยวกับแนวทางมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019

Posted by

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลฯ ร่วมประชุมปรึกษา หารือเกี่ยวกับแนวทางมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 และสถานที่กักกันในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ณ ศาลากลางบ้านหนองมันปลา หมู่ 3 😷

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง