นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

Posted by

นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เพื่อให้กำลังใจและแนะแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 เนื่องจากใกล้เข้าสู่การเปิดภาคเรียน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม