นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

Posted by

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 และจะดำเนินการเร่งปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ถนน และข้อความพูดว่า "hang ณัฐวัสส์ค้าส่ง-ปลีก 1"
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และกลางแจ้ง