นายประหยัด วรงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายวิโรจน์ มาศวิริยะกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองทางเข้าตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

Posted by

นายประหยัด วรงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายวิโรจน์ มาศวิริยะกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองทางเข้าตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ โดยตั้งจุดตรวจคัดกร​อง​ กำหนดทางเข้า – ออก ผู้มาใช้บริการตลาดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ช่วงเวลา 06.00 – 12.00 น.,12.00 –18.00 น. , 24.00 – 06.00 น. และเน้นย้ำขอความร่วมมือให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามมาตรการ​ สวมหน้ากากอนามัย​หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นระยะห่าง​ ล้างมือ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน