คณะผู้บริหาร โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ได้ให้นโยบายในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าสำนักงาน เพื่อให้เกิดความร่มรื่น

Posted by

คณะผู้บริหาร โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรี นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ได้ให้นโยบายในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าสำนักงาน เพื่อให้เกิดความร่มรื่น สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างบรรยากาศที่ดีในสถานที่ทำงาน เนื่องจากเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เป็นหน่วยงานที่ต้องให้บริการพี่น้องประชาชน และตั้งอยู่ในที่สง่างาม จึงต้องสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกให้แก่ผู้ที่มาเยือน “ร่วมแรงร่วมใจ สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่” ✌(เพื่อให้หน่วยงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย และไม่มีวันหยุด นี่คือยุคพัฒนา)#ขอบคุณรูปภาพ พ.จ.อ.โกเมนทร์ ซารัมย์

อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน, กลางแจ้ง และต้นไม้
อาจเป็นรูปภาพของ ต้นไม้ และกลางแจ้ง