รองปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ พร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ เดินทางไปดูแล หาสิ่งอำนวยความสะดวกและเยี่ยมเยียนศูนย์กักตัว ณ โรงเรียนลำปลายมาศ

Posted by

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 พ.จ.อ.โกเมนทร์ ซารัมย์ รองปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ พร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ เดินทางไปดูแล หาสิ่งอำนวยความสะดวกและเยี่ยมเยียนศูนย์กักตัว ณ โรงเรียนลำปลายมาศ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูง เราจะผ่านมันไปด้วยกัน covid-19 #ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และกลางแจ้ง