กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุง และแจกทรายอะเบทกำจัดยุง ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

Posted by

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุง และแจกทรายอะเบทกำจัดยุง ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง