นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ แนะเจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการจัดระเบียบต้นไม้ และมอบหมายภารกิจปรับปรุงภูมิทัศน์ในหน่วยงาน

Posted by

นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ แนะเจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการจัดระเบียบต้นไม้ และมอบหมายภารกิจปรับปรุงภูมิทัศน์ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความร่มรื่น สวยงาม และสะอาดตา#ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่🏡

อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง