รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ประชุมมอบหมายนโยบาย และรับฟังปัญหา กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

Posted by

วันนี้ (24 พ.ค.2564) เวลา 10.00 น. นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พ.ต.ท.สงัด งาพิมาย รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ นายประหยัด วรงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายวิโรจน์ มาศวิริยะกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ พ.จ.อ.โกเมนทร์ ซารัมย์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ประชุมมอบหมายนโยบาย และรับฟังปัญหา กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 โดยมี นางสมใจ สนิทรัมย์ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลลำปลายมาศ เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชน ร่วมประชุมด้วย#ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่🏡🌳

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม