ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาลำปลายมาศสู่เมืองน่าอยู่ ครั้งที่ 1/2564

Posted by

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายโสภณ ซารัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาลำปลายมาศสู่เมืองน่าอยู่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เพื่อปรึกษาหารือในการพัฒนาลำปลายมาศ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน#ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่🏡🌳

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป