รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างวิหารทานเมรุปลอดสารพิษ ณ วัดสุภโสภณ

Posted by

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างวิหารทานเมรุปลอดสารพิษ ณ วัดสุภโสภณ โดยมี พ.ต.ท.สงัด งาพิมาย รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ นายวิโรจน์ มาศวิริยะกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายไพบูลย์ โอนอ่อน นางพัฒนา ยิ่งนอก นายนรินทร์ เดิมสูงเนิน นายธนพล ประสิทธิ์สุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ และคหบดี พ่อค้า ประชาชนชาวลำปลายมาศ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้ด้วย

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ ผลไม้ และกลางแจ้ง