นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร นายวิโรจน์ มาศวิริยะกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ออกตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดคัดกรอง

Posted by

นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร นายวิโรจน์ มาศวิริยะกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ออกตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดคัดกรอง ทางเข้า ออก ตลาดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคของจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย 😷ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง #ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง