นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ ลงพื้นที่ ดูสภาพปัญหาที่่เกิดจากการระบายน้ำไม่ทันตามจุดต่างๆในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

Posted by

นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมด้วย พ.ต.ท.สงัด งาพิมาย รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ นายประหยัด วรงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พ.จ.อ.โกเมนทร์ ซารัมย์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ นายไทยรัมย์ พิพัฒน์ภานุกุล สมาชิกสภาเทศบาลฯ กองช่าง ลงพื้นที่ ดูสภาพปัญหาที่่เกิดจากการระบายน้ำไม่ทัน ตามจุดต่างๆในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ#ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่🏡🌳

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง