กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

Posted by

#ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่🌳🏡1 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (หมู่ที่ 7 บ้านพัฒนา ต.ลำปลายมาศ) ขอขอบคุณ ส.ท.ไทยรัมย์ พิพัฒน์ภานุกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ นายประเสริฐ อินทร์นอก กำนันตำบลลำปลายมาศ และผู้ช่วย ผญบ. ในการให้กำลังใจกับพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ ในครั้งนี้

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง