นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรม Big cleaning day

Posted by

นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรม Big cleaning day “ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่”่ ในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลำปลายมาศ เป็นเมืองน่าอยู่ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีความปลอดภัย โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนหนทางในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ และรณรงค์ให้ผู้นำชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาล ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้ #ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "CANNABIS H w"