รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ออกสำรวจที่สาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

Posted by

พ.ต.ท.สงัด งาพิมาย รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมด้วย พ.จ.อ.โกเมนทร์ ซารัมย์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ นายกิตติภาส เสาโร ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ออกสำรวจที่สาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ และดูสถานที่ภายในวัดสวนแตง เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป (7 มิ.ย.64)#ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่🏡🌳

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง