นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

Posted by

วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ชั้น ๓)

อาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม