นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ ลงพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของเทศบาล อาทิ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลายมาศ (หลังเก่า)

Posted by

นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ รองนายกเทศมนตรี พ.ต.ท.สงัด งาพิมาย รองนายกเทศมนตรี พ.จ.อ.โกเมนทร์ ซารัมย์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ลงพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของเทศบาล อาทิ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลายมาศ (หลังเก่า) ที่ว่างเปล่าติดกับหมู่บ้านเอื้ออาทร และที่บ้านโนนงิ้ว เพื่อจะได้ดำเนินการวางแผนปรับปรุง พัฒนาให้ที่ดินเหล่านี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน (8 มิ.ย.2564)#ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่🏡🌳

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง