นายประหยัด วรงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ นายวิโรจน์ มาศวิริยะกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พ.จ.อ.โกเมนทร์ ซารัมย์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล มอบถุงยังชีพ โดยมูลนิธิอาณัตพณ ซารัมย์ (ลูกเติ้ง)

Posted by

นายประหยัด วรงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ นายวิโรจน์ มาศวิริยะกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พ.จ.อ.โกเมนทร์ ซารัมย์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล มอบถุงยังชีพ โดยมูลนิธิอาณัตพณ ซารัมย์ (ลูกเติ้ง) ให้ผู้กักตัว ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ จำนวน 4 ราย โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลลำปลายมาศ รับมอบในวันนี้#ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่🌳🏡

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม