กองช่าง เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ให้บริการขุดท่อระบายน้ำสาธารณะ บริเวณร้านตะวันออกซุปเปอร์เซนเตอร์

Posted by

กองช่าง เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ให้บริการขุดท่อระบายน้ำสาธารณะ บริเวณร้านตะวันออกซุปเปอร์เซนเตอร์ เพื่อบรรเทาปัญหา ท่ออุดตัน ลดปัญหาน้ำ​ท่วมขัง อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน #ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่🌳🏡

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง