นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ลงพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล

Posted by

นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมด้วย นายวิโรจน์ มาศวิริยะกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสนอง สารรัมย์ ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ลงพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อร่วมกิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 พร้อมกับพบปะ พูดคุย ให้กำลังใจผู้สูงอายุที่เดินทางมารับเบี้ยยังชีพ บรรยากาศเป็นไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของผู้สูงอายุ #ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่🏡🌳

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง