นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ได้พบปะพูดคุยกับและมอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

Posted by

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ รองนายกเทศมนตรี นายวิโรจน์ มาศวิริยะกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ได้พบปะพูดคุยกับและมอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ซึ่งกองสวัสดิการสังคม ได้ประสานขอความร่วมมือและช่วยเหลือจากศูนย์คุ้มครอบคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์#ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่🌳🏡

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม