ประธานสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

Posted by

นายสนอง สารรัมย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ข้าราชการเข้าร่วมฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม