วันที่ 14 มิ.ย.2564 ท่านโสภณ ซารัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม ได้มอบเงิน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้บริการประชาชนด้านเอกสาร แก่บุคลากรทางการแพทย์

Posted by

วันที่ 14 มิ.ย.2564 ท่านโสภณ ซารัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม ได้มอบเงิน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้บริการประชาชนด้านเอกสาร แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีนายเกรียงศักดิ์ สมจิต นายอำเภอลำปลายมาศ นายบุญโฮม แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปลายมาศ นายบุญเลิศ ยอดสะเทิ้น สาธารณสุขอำเภอลำปลายมาศ นายไพศาล สังกะเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ หัวหน้าส่วนราชการ รับมอบ และได้พบปะพูดคุย ให้กำลังใจกับผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ณ โดมโรงเรียนลำปลายมาศ อีกด้วย #ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่🏡🌳#ร่วมใจรับวัคซีน#รวมพลังสร้างภูมิกันหมู่

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และผู้คนกำลังยืน