กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ ออกสำรวจ เก็บข้อมูลผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

Posted by

วันที่ 15 มิ.ย.2564 กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ ออกสำรวจ เก็บข้อมูลผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เพื่อจะดำเนินการขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือ จากสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ 🙏ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก มา ณ โอกาสนี้#ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่🌳🏡

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และกำลังยืน