วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายประหยัด วรงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายวิโรจน์ มาศวิริยะกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ออกสำรวจปริมาณขยะที่ทิ้งลงในถัง และจุดวางถังขยะ ของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ 📢

Posted by

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายประหยัด วรงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายวิโรจน์ มาศวิริยะกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ออกสำรวจปริมาณขยะที่ทิ้งลงในถัง และจุดวางถังขยะ ของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ 📢ขอให้ประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ลดการใช้ถุงพลาสติก รักษาความสะอาดในชุมชนกันด้วยนะคะ#ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่🏡🌳

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง