นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในเทศบาลฯ กำนันตำบลลำปลายมาศ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมประชุมปฏิบัติการ “การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน”

Posted by

วันที่ 16 มิ.ย.2564 นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในเทศบาลฯ กำนันตำบลลำปลายมาศ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมประชุมปฏิบัติการ “การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน” เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถขยายผลสู่ชุมชนของตนเองได้ ทั้งนี้ ได้มอบถังขยะให้สู่ชุมชนเพื่อบริหารจัดการขยะอีกด้วย#ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่🏡🌳

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม