กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

Posted by

กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เพื่อดำเนินการขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือ จากสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก มา ณ โอกาสนี้

May be an image of 3 people, people standing, outdoors and tree
May be an image of 1 person and sitting