ทำความสะอาดภูมิทัศน์ บริเวณเกาะกลางถนนสี่แยกสะเดาหวาน

Posted by

🏡ทำความสะอาดภูมิทัศน์ บริเวณเกาะกลางถนนสี่แยกสะเดาหวาน ขอบคุณทีมงานกองช่าง พร้อมกับ ท่าน สท.สมหวัง เคนรัมย์#ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่🌳🏡

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง