ปฏิบัติการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลฯ พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกอาคารตลาดสด

Posted by

นายประหยัด วรงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายวิโรจน์ มาศวิริยะกุล ที่ปรึกษานายกฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ นายเวชยันต์ สุขแจ่มใส ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ ลงปฏิบัติการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลฯ พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกอาคารตลาดสด ขอขอบคุณผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการเก็บสินค้าขึ้นแผงจำหน่ายและปิดมิดชิด 📢 ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 โดยเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากาอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่าง หากมีญาติเดินทางมาจากพื้นที่สีแดง สีส้ม ให้แจ้งผู้นำ หรือ อสม.ในพื้นที่ทราบโดยเร็ว 😷 มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

May be an image of 1 person, standing and text that says 'ตลาดสด ตลาดป้องกัน โควิด 19 LATE'
May be an image of standing and indoor