การประชุมคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการและกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณและระบบกระจายเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งระบบเพื่อใช้งาน

Posted by

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. พ.จ.อ.โกเมนทร์ ซารัมย์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการและกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณและระบบกระจายเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งระบบเพื่อใช้งาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปลายมาศ โดยมี นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายประหยัด วรงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมรับฟังด้วย

May be an image of 1 person and indoor
May be an image of 1 person and indoor