มอบหน้ากากอนามัยให้กับชุมชนในเขตเทศบาล

Posted by

นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ สท.สงวน สาระ สท.ไพบูลย์ โอนอ่อน สท.พัฒนา ยิ่งนอก สท.ธนพล ประสิทธิ์สุวรรณ์ สท.จีระศักดิ์ โล่วรรธนะมาศ สท.นรินทร์ เดิมสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลฯ มอบหน้ากากอนามัยให้กับชุมชนในเขตเทศบาล

May be an image of 5 people, people standing and outdoors
May be an image of 1 person, standing and outdoors