การประชุมประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Posted by

ท่านโสภณ ซารัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม เป็นประธานในการประชุมประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิธีการป้องกัน และวิธีการช่วยเหลือประชาชน พร้อมกับระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ โดยมี นางศุจิรา บุศยสุนทร นางสาววลัยลักษณ์ แสมรัมย์ สมาชิกสภาจังหวัดบุรีรัมย์ คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลลำปลายมาศ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอลำปลายมาศ ร่วมรับฟังประชุมชี้แจงในครั้งนี้ ต่อมาเมื่อเวลา 11.00 น. ได้มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ผู้นำชุมชนมอบถุงยังชีพ และข้าวสารอาหารแห้ง โดยมูลนิธิอาณัตพณ ซารัมย์ (ลูกเติ้ง) ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลอีกด้วย

May be an image of 1 person and indoor
May be an image of 2 people, people standing and indoor