การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดลำปลายมาศสู่เมืองน่าอยู่

Posted by

ท่านโสภณ ซารัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดลำปลายมาศสู่เมืองน่าอยู่ โดยมีข้อเสนอแนะหารือที่ประชุม เกี่ยวกับการจัดหาที่ทิ้งขยะ การซักซ้อมทำความเข้าใจการจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ และการบริหารจัดการเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินให้กับผ้าป่ามหากุศลและมูลนิธิอาณัตพณ ซารัมย์ (ลูกเติ้ง) อีกด้วย 1.นายชัยญา พงศ์ศุภรักษ์ (ร้านสยามการไฟฟ้า) บริจาคเงินสมทบทุนผ้าป่า เป็นเงิน 15,000 บาท บริจาคเข้ามูลนิธิอาณัตพณ ซารัมย์ (ลูกเติ้ง) เป็นเงิน 15,000 บาท 2. นายสมชาย ภัทรานนท์อุทัย (ร้านสยามกิจ) บริจาคเข้ามูลนิธิอาณัตพณ ซารัมย์ (ลูกเติ้ง) เป็นเงิน 10,000 บาท 3. นายธนพันธ์ เลิศจิรโรจน์ (ร้านตะวันออก) บริจาคเข้ามูลนิธิอาณัตพณ ซารัมย์ (ลูกเติ้ง) เป็นเงิน 10,000 บาท และมอบ face shield จำนวน 1,000 ชิ้น 4. นายศักดิ์สิทธิ์ วิชยศาสตร์ (ร้านแอ๊ดวิทยา) บริจาคเงินสมทบทุนผ้าป่า เป็นเงิน 5,000 บาท บริจาคเข้ามูลนิธิอาณัตพณ ซารัมย์ (ลูกเติ้ง) เป็นเงิน 10,000 บาท 5. มูลนิธิบำรุงวิทยา บริจาคเข้ามูลนิธิอาณัตพณ ซารัมย์ (ลูกเติ้ง) เป็นเงิน 100,000 บาท 🙏ขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

May be an image of 1 person and indoor
May be an image of 1 person, standing and indoor