ตรวจเยี่ยม และเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม ที่โรงเรียนธารทองพิทยาคม

Posted by

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ท่านโสภณ ซารัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ นายเกรียงศักดิ์ สมจิต นายอำเภอลำปลายมาศ นางศุจิรา บุศยสุนทร สมาชิกสภาจังหวัดบุรีรัมย์ น.ส.วลัยลักษณ์ แสมรัมย์ สมาชิกสภาจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม และเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม ที่โรงเรียนธารทองพิทยาคม เพื่อใช้สำหรับการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยมี นายบุญโฮม แก้วชนะ ผอ.รพ.ลำปลายมาศ พญ.จรีภรณ์ วิชยศาสตร์ แพทย์เชี่ยวชาญ นายณัฐพงษ์ นามบุตร หัวหน้าหมวดทางหลวงลำปลายมาศ นายกาญจนพงศ์ ตราชู ผอ.รร.ธารทองพิทยาคม นายไพศาล สังกะเพศ ผอ.รร.ลำปลายมาศ นายบุญเลิศ ยอดสะเทิ้น สาธารณสุขอำเภอลำปลายมาศ นางสมใจ สนิทรัมย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลลำปลายมาศ โรงพยาบาลลำปลายมาศ กำนันประเสริฐ อินนอก ลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

May be an image of 5 people, people standing and indoor
May be an image of 2 people, people standing and outdoors