มอบถุงยังชีพ จากมูลนิธิอาณัตพณ ซารัมย์ (ลูกเติ้ง) และไข่ไก่

Posted by

วันที่ 11 ส.ค.64 นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ มอบหมายให้ นายวิโรจน์ มาศวิริยะกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นายสนอง สารรัมย์ ประธานสภาเทศบาล นายสงวน สาระ,นางพัฒนา ยิ่งนอก,นายนรินทร์ เดิมสูงเนิน,นายจีระศักดิ์ โล่วรรธนะมาศ,นายธนพล ประสิทธิ์สุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ มอบถุงยังชีพ จากมูลนิธิอาณัตพณ ซารัมย์ (ลูกเติ้ง) และไข่ไก่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในชุมชนบ้านหนองมันปลา หมู่ 3 บ้านหนองตราด หมู่ 5 บ้านหนองคูพัฒนา หมู่ 14 ต.หนองคู โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.ร่วมในการมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ “แบ่งทุกข์ เฉลี่ยสุข”

May be an image of 9 people, people standing and people sitting
May be an image of 1 person and standing