การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 6)

Posted by

นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 6) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4) และร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 3) ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ชั้น 3) โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เข้าร่วมประชุม

May be an image of 1 person and text