ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6)

Posted by

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลลำปลายมาศ กำหนดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) พิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) และพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 3) โดยมี พ.จ.อ.โกเมนทร์ ซารัมย์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

May be an image of text
May be an image of one or more people, people standing and indoor