ดำเนินการตัดตกแต่งต้นไม้ที่ปกคลุมถนนและสายไฟฟ้าในเขตเทศบาลฯ

Posted by

เทศบาลตำบลลำปลายมาศ โดยกองช่าง ดำเนินการตัดตกแต่งต้นไม้ที่ปกคลุมถนนและสายไฟฟ้าในเขตเทศบาลฯเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และป้องกันการเกิดอันตรายในช่วงฤดูฝนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

May be an image of standing, tree and outdoors
May be an image of road and tree