การประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564

Posted by

ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลลำปลายมาศ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 โดยมีนายสนอง สารรัมย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เปิดการประชุมสภา พร้อมด้วยนางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมซึ่งการประชุมสภาเทศบาลฯในวันนี้มีการเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ทั้งนี้การจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่าเคร่งครัด

May be an image of 1 person
May be an image of one or more people, people standing and indoor