ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 รายการ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 รายการ 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารเทศบาลรายงานกิจการประจำปี 2562 2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องกองคลัง 4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำเทศบาลตำบลลำปลายมาศ … อ่านต่อ
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562) จำนวน 15 รายการ … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนธันวาคม 2562 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนธันวาคม 2562 … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 … อ่านต่อ
 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2562 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2562 … อ่านต่อ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งฝ้าเพดานเหล็กกรีดลอน พร้อมผนังกันนกพิราบ บริเวณภายในตลาดสดเทศบาล ม.9 ตำบลลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งฝ้าเพดานเหล็กกรีดลอน พร้อมผนังกันนกพิราบ บริเวณภายในตลาดสดเทศบาล ม.9 ตำบลลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) … อ่านต่อ
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2562) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2562) … อ่านต่อ
 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกันยายน 2562 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกันยายน 2562 … อ่านต่อ
 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำเดือนกันยายน 2562 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำเดือนกันยายน 2562 1) โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจากทางข้ามทางรถไฟฝั่งทิศตะวันตกพื้นที่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลลำปลายมาศ ถึงกลางบ้านกะทิง หมู่ที่ 1 ตำบลหินโคน หมู่ที่ 3 ตำบลลำปลายมาศ ถึงบ้านกะทิง หมู่ที่ 1 ตำบลหินโคน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2) โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ถึงสามแยกมุมที่ว่าการอำเภอ บ้านเจริญมาศ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ … อ่านต่อ
 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 … อ่านต่อ
 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 … อ่านต่อ
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 ถึง ธันวาคม 2561) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 ถึง ธันวาคม 2561) … อ่านต่อ