ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จัดซื้อหมึกพิมพ์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ เอส พี คอมพิวเตอร์ … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้านนราภัณฑ์ … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ เอส พี คอมพิวเตอร์ … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการแผ่นป้าย จำนวน 1 รายการ ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ โรงพิมพ์วินัย … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมารตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารเทศบาลตำบลลำปลายมาศ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จ้างเหมาจัดทำวารสารเทศบาล จดหมายข่าว ลำปลายมาศ น่าอยู่ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2562-เดือนมีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โรงพิมพ์วินัย 2509 จำกัด … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ หมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ เอส พี คอมพิวเตอร์ … อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ *********** วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ *********** ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้านเอส พี คอมพิวเตอร์ … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้าน เอส พี คอมพิวเตอร์ … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ (หมึกพิมพ์) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส พี คอมพิวเตอร์ … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563-เดือนมิถุนายน 2563) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563-เดือนมิถุนายน 2563) … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอส ที รสจืดชนิดกล่อง บรรจุ 200CC ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จัดซื้อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอส ที รสจืดชนิดกล่องบรรจุ 200CC โรงเรียนบ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอส ที รสจืดชนิดกล่อง บรรจุ 200CC โรงเรียนวัดกะทิง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอส ที รสจืดชนิดกล่อง บรรจุ 200CC โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อาหารเสริม (นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอช ที รสจิดชนิดกล่อง บรรจุ 200CC ประจำเดือน โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฉากกั้นห้องพาร์ทชั่นพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฉากกั้นห้องพาร์ทชั่นพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเททับหน้าผิวจราจรเดิม สายทางจากเสาโทรศัพท์ ถึงศาลากลางบ้าน บ้านหนองคูน้อย หมู่ 10 ตำบลหนองคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเททับหน้าผิวจราจรเดิม สายทางจากเสาโทรศัพท์ ถึงศาลากลางบ้าน บ้านหนองคูน้อย หมู่ 10 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล.ถนนภายในหมู่บ้านสายทางจากบ้านนางจัดดา นาคหนู ถึงบ้านนางสวาท ชนวนกลาง บ้านหนองตราด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล.ถนนภายในหมู่บ้านสายทางจากบ้านนางจัดดา นาคหนู ถึงบ้านนางสวาท ชนวนกลาง บ้านหนองตราด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพักคสล.พร้อมถนนคสล.สายทางจากสามแยกหน้าวัดป่าสมณวัตร ถึงสระน้ำหลังวัด บ้านสวนใหญ่ ม.8 ต.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพักคสล.พร้อมถนนคสล.สายทางจากสามแยกหน้าวัดป่าสมณวัตร ถึงสระน้ำหลังวัด บ้านสวนใหญ่ ม.8 ต.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพักคสล.พร้อมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านจากศาลากลางบ้าน ถึงลำห้วยขี้หนู (ทั้ง 1 ฝั่ง)บ้านพัฒนา ม.7 ต.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพักคสล.พร้อมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านจากศาลากลางบ้าน ถึงลำห้วยขี้หนู (ทั้ง 1 ฝั่ง)บ้านพัฒนา ม.7 ต.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพักคสล.พร้อมถนนคสล.สายทางจากสามแยกหน้าวัดป่าสมณวัตร ถึงสระน้ำหลังวัด บ้านสวนใหญ่ ม.8 ต.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพักคสล.พร้อมถนนคสล.สายทางจากสามแยกหน้าวัดป่าสมณวัตร ถึงสระน้ำหลังวัด บ้านสวนใหญ่ ม.8 ต.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล.พร้อมถนน คสล.ถนนภายในหมู่บ้านจากศาลากลางบ้านถึงลำห้วยขี้หนู บ้านพัฒนา ม.7 ต.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล.พร้อมถนน คสล.ถนนภายในหมู่บ้านจากศาลากลางบ้านถึงลำห้วยขี้หนู บ้านพัฒนา ม.7 ต.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก,โรคไข้ปวดข้อ และโรคที่มียุงหรือแมลงเป็นพาหะ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก,โรคไข้ปวดข้อ และโรคที่มียุงหรือแมลงเป็นพาหะ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการตลาดสีเขียวยามแลงลำมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการตลาดสีเขียวยามแลงลำมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคากันสาดแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคากันสาดแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 14 รายการ 1) จ้างเหมาซ่่อมแซมแอร์ห้องรองนายกเทศมนตรี 2) คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพัก คสล.พร้อมถนน คสล.ภายในหม่บ้าน สายทางจากสามแยกซอยบ้านนายสมพงษ์ ชิมรัมย์ ถึงบ้านนายบุญครอง ติรัมย์ บ้านหนองตราด หมู่ที่ 5 ต.หนองคู 3)คก.ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล.ภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านนางยาง พันธ์นาม บ้านใหม่สวนแตง หมู่ที่ 10 ต.ลำปลายมาศ 4) คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพัก คสล. พร้อมถนนคสล.ถนนภายในหมู่บ้าน สายจากบ้านนางตุ๊กตา เซรัมย์ ถึงบ้านนางบังอร ชิงรัมย์ บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 3 ต.หนองคู 5) คก.ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายจากบ้านนายไหล ถึงบ้านนายอำคา ศิลารัมย์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ต.ลำปลายมาศ 6) คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล.พร้อมถนน คสล.ถนนภายในหมู่บ้าน จากบ้านนางนกแก้ว ถึงบ้านสารวัตร สยาม บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ต.ลำปลายมาศ 7) คก.ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.จากบ้านนายสมพงศ์ ชัยสิทธิ์ ถึงสามแยกบ้านนายบุญเลิศ (ทั้ง 2 ฝั่ง) บ้านสวนแตง หมู่ที่ 2 ต.ลำปลายมาศ 8) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) 9) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) 10) จัดซ์้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยา 11) จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องวิชาการและแผนงาน) 12) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกพิมพ์) 13) คก.ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายสังวาล ปลอดภัย ถึงบ้านนางอนงค์ เซรัมย์ บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 11 ต.หนองคู 14) คก.ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางซอยร่วมใจพัฒนา บ้านใหม่สวนแตง หมู่ที่ 10 ต.ลำปลายมาศ … อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนเมษายน 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนเมษายน 2563 1.จัดซ์้อวัสดุสำนักงาน(หมึกพิมพ์) 2.จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 3.จัดซื้อชุดป้องกันสารเคมีและฝุ่นละออง 4.จัดทำป้ายไวนิลพิธีเปิดโครงการณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ 5.จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะบรรทุก ทะเบียน 81-2972 6.จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 83-1811 7.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8.จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 9.จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 10.จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 11.จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต 12.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ … อ่านต่อ