:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312

ชื่อ: นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมด้วยคณะบริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่บริ

22 พ.ย. 2564

รายละเอียด:

นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมด้วย พ.ต.ท.สงัด งาพิมาย รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ นายประหยัด วรงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายวิโรจน์ มาศวิริยะกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นายกิตติภาส เสาโร ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนบำรุงวิทยา เพื่อติดตามการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า ซึ่งมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยดี ขอขอบคุณ ผอ.มานพ สุราเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบำรุงวิทยา คณะครู ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าที่ให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลตำบลลำปลายมาศเป็นอย่างดี


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร