:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312

ชื่อ: ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ชุมชนบ้านหนองตราด หมู่ 5 ตำบลหนองคู

20 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

ไฟฟ้าสว่าง สร้างความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ชุมชนบ้านหนองตราด หมู่ 5 ตำบลหนองคู ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน (20 พฤษภาคม 65)หากท่านพบปัญหาไฟฟ้าสาธารณะดับ
สามารถแจ้งมายัง กองช่าง เทศบาลตำบลลำปลายมาศ 044-660308
หรือสามารถแจ้งผ่านเพจ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ : lamplaimat.go.th
-โดยถ่ายภาพเสาไฟฟ้าที่พบปัญหา
-ตำแหน่งที่ตั้ง
-พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ
ร่วมแรงร่วมใจสร้างลำปลายมาศให้เป็นเมืองน่าอยู่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร